Guarantee může jako jediná právní forma končit bez označení právního dodatku nebo může končit LTD, případně LIMITED - používá se pro neziskové organizace nebo charitu